Prenosný merač viskozity betónu BT2


 

Zadanie:

BT2 - merač viskozity čerstvého betónu bol vyvinutý pre firmu Schleibinger Geräte GmbH, Buchbach, Nemecko, vedúcu firmu v oblasti testov stavebných materiálov. Je to prenosný prístoj, ktorý umožňuje v ťažkých podmienkach stavenísk merať viskozitu čerstvého betónu a tým kontrolovať jeho kvalitu bezprostredne pred spracovaním. Pri koncipovaní riešenia zadávateľ kládol dôraz na nasledovné vlastnosti:

 

Riešenie:

Po praktických skúškach niekoľkých prototypov so zabudovaným touch-screen displejom priamo v prístroji sa zadávateľ rozhodol pre riešenie využívajúce PDA Palm IIIx ako oddelený prenosný terminál. Takéto riešenie prináša okrem horeuvedených vlastností aj tú výhodu, že počas merania a manipulácie s prístrojom a vzorkami betónu môže byť zobrazovacia časť (Palm IIIx) bezpečne odložená napríklad vo vrecku košele. Prenos dát medzi prístrojom BT2 a PDA využíva v PDA štandardne zabudovaný infra-port.
Princíp merania je znázornený na nasledovnom obrázku.

Nádoba so vzorkou betónu má v strede os, na ktorú sa nasadí prístroj BT2. Tento je vybavený 2 (alebo 3) tenzometrickými snímačmi momentu ponorenými do vzorky betónu. Otáčaním kľukou sa snímače pohybujú v betóne. Samotné meranie pozostáva zo záznamu údajov z tenzometrických snímačov a rýchlosti otáčania. Pre vykonanie merania nie je potrebná prítomnosť PDA. Každé meranie je automaticky doplnené identifikačným číslom a časovým údajom (dátum/čas) zo zabudovaného RTC a uložené do dátovej FLASH pamäte. Z tejto pamäte je možné jednotlivé merania vyčítať do PDA (Palm OS) a vybaviť ich podľa potreby komentárom.

Prehlad meraní

 

Editovanie poznamky

 

Prostredníctvom PDA je taktiež možné spravovať merania v BT2 prístroji (prehľad, mazanie).

 na začiatok stránky na koniec stránky 

Meranie prenesené z prístroja BT2 do PDA sa následne v PDA vyhodnotí a spracované údaje sa zobrazia vo forme grafu ( relatívna viskozita a hranica odtrhu).

Graficke znazornenie vysledkov

Namerané údaje je možné preniesť v laboratóriu do PC (infra-portom alebo docking station), kde je k dispozícii komfortné excel-makro na ďalšie spracovanie a archiváciu.

Okrem toho sa PDA používa na nastavenie a kontrolu parametrov prístroja a jeho kalibráciu.

Nastavenie parametrov pristroja       Kalibrácia pristroja

Zhrnutie:

Náš príspevok si dal za cieľ ukázať možnosť nasadenia PDA na báze Palm OS v meracej technike. Takéto riešenie má okrem jednoduchosti obsluhy výhodu v tom, že v drsnom prostredí staveniska (prach, voda, cement, agresívne chemické látky) nemusíme použiť drahé a labilné LC Displeje a tiež v bezkontaktnej alebo lepšie bezkonektorovej komunikácii. Obsluhe postačuje malý a ľahký PalmOS hand held a navyše odpadá problém s prepojovaním prostredníctvom káblov.

Ďakujeme firme Schleibinger Geräte GmbH, Buchbach, Nemecko za možnosť zverejnenia týchto informácií.

 

Posledná aktualizácia: 15.03.2002

 Súvisiace stránky:
  Stránka Programovanie pre Palm OS
  Stránka Prečo práve Palm OS?
  Stránka Implementácia IrDA-stacku na 8-bitové mikroradiče
 

© 2002  E-Mail info@psh-mikro.sk