LTC2400 - No Latency Delta Sigma ADC


Linear Technology vyvinul a vyrába rozmerovo najmenší a najjednoduchšie nasaditeľný 24-bitový prevodník na svetovom trhu LTC2400.
Vstavaný oscilátor s minimálnym driftom a sinc4-filter zabezpečujú potlačenie rušivých sieťových frekvencií 50Hz alebo 60Hz o 120dB bez nutnosti použitia precíznych kryštálov alebo externých taktov.
LTC2400 je určený na merania jednosmerných (DC) napätí, pri ktorých dodáva 24 bitov bez chýbajúceho kódu s celkovou chybou (TUE) 10ppm v celom rozsahu napájacieho napätia (2,7V - 5,5V) a pásme pracovnej teploty od -40°C do 85°C.
Nízka úroveň šumu 0,3ppm (efekt.) a integrálna nelinearita (INL) o hodnote 2 ppm alebo 0.0002% spĺňajú spolu s offsetom o hodnote 1ppm a chybou pri plnom rozsahu 4ppm aj tie najnáročnejšie požiadavky na merania jednosmerých napätí.
Výber potlačovanej frekvencie o hodnote 50Hz alebo 60Hz sa dosiahne prepínaním jediného vývodu.
LTC2400 je vyrábaný v púzdre SO-8 a pri prevode má spotrebu iba 200µA. Po ukončení prevodu prechádza do stand-by režimu a spotreba klesá na 20µA.  

 

2. Integral non-linearity (INL) for the converter is a mere ±2 ppm, or 0.0002%. It is designed to offer 24-bit differential non-linearity (DNL) with guarantee of no missing codes.

 

 na zaciatok stránky na koniec stránky 

V zapojeniach v ktorých je požadované rozlíšenie 16-24 bitov sa často používajú prevodníky pracujúce na princípe delta - sigma prevodu. Tieto sa nachádzaju v obvodoch na meranie pomaly sa meniacich signálov ako je napríklad meranie teploty, váhach, tenzometrických snímačoch, analyzátoroch plynov, digitálnych voltmetroch. Jedným z výhod delta - sigma architektúry oproti iným bežným princípom prevodníkov je digitálna filtrácia na čipe.
V LTC2400 je použitý jedinečný sinc-filter 4. rádu, ktorý nabehne počas jedného prevodu a tým zabezpečuje okamžitú zhodu vstupného analógového signálu a výstupného kódu. Tým sa výrazne zjednodušia multiplexné aplikácie tohto obvodu, pretože už prvý prevod po prepnutí kanálu dodáva presný výsledok. LTC2400 prevádza pri každom prevode automatickú a pre užívateľa priehľadnú kalibráciu offsetu a chyby zosilnenia. Nemusia sa mazať žiadne digitálne filtre a spravovať komplikované stavové registre.

Rozsah vstupných napätí je 12,5%Vref pod úrovňou zeme (0V) a rovnako 12,5% nad Vref, pričom aj tu je zabezpečená rovnaká presnosť. S obvodom LTC2400 je teda možné merať aj malé záporné signály (live at zero).

Vďaka presnosti a vysokému rozlíšeniu nie je vo väčšine prípadov nutné pouľiť externý predzosilňovač (PGA).
Na vstup pre referenčné napätie je možné pripojiť napätie o hodnote medzi 0,1V - Vcc, čím je zaručená priama digitalizácia signálov z rozličných senzorov.
Oscilátor na čipe je možné odpojiť a namiesto neho pripojiť na vstup F0 externý zdroj taktu. Jeho frekvenciou je určená potlačovaná frekvencia na vstupe prevodníka a rýchlosť prevodu.

Prehľad rady LTC24.. No Latency Delta Sigma ADC

20-bit Single input

LTC2420

8ppm INL, 6uV Noise, 200uA No Latency Delta Sigma ADC, SO-8

LTC2421

8ppm INL, 1.2ppm Noise, 20-Bit No Latency Delta Sigma, MS10

LTC2430

20-Bit No Latency Delta Sigma with Differential Input, 50/60Hz Rejection, SSOP-16

LTC2431

20-Bit No Latency Delta Sigma with Differential Input, 50/60Hz Rejection, MS10

 

20-bit Multiplexed

LTC2422

2-Ch 8ppm INL, 1.2ppm Noise, No Latency Delta Sigma, MS10

LTC2424

4-Ch 8ppm INL, 6uV Noise, No Latency Delta Sigma

LTC2428

8-Ch, 8ppm INL, 6uV Noise, No Latency Delta Sigma

 

24-bit Single input

LTC2400

4ppm INL, 1.5uV Noise, 200uA, No Latency Delta Sigma ADC, SO-8

LTC2401

4ppm INL, 3uV Noise, MS-10, No Latency Delta Sigma AD

LTC2410

Differential Input, 0.8uV Noise, No Latency Delta Sigma ADC, SSOP-16

LTC2411

Differential Input, 1.5uV Noise, No Latency Delta Sigma, MSOP-10

LTC2413

24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection

LTC2415

24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Differential Input and Differential Reference

LTC2415-1

24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Differential Input, 50/60Hz Rejection

LTC2440

24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with Selectable Speed/Resolution

 

24-bit Multiplexed

LTC2402

2-Ch, 4ppm INL, 3uV Noise, No Latency Delta Sigma, MS-10

LTC2404

4-Ch, 4ppm INL, 1.5uV Noise, No Latency Delta Sigma

LTC2408

8-Ch, 4ppm INL, 1.5uV Noise, No Latency Delta Sigma

LTC2414

4-Ch Differential Input 24-Bit No Latency Delta Sigma

LTC2418

8-Ch Differential Input 24-Bit No Latency Delta Sigma

  (Stav: máj 2003)

 

 Súvisiace stránky na www.psh-mikro.sk:

 

Stránka Precízny voltmeter ovládaný Excel-makrom

 

Stránka Vývojová doska s AT90S4433 pre analógové aplikácie

 

 Download:

 

Eagle knižnica s niektorými prevodníkmi rady LTC24XX

 

C 2002-2003 psh-mikro
Posledná aktualizácia: 22.05.2003,  Marian Ďuriš