Skúšobná komora na testy mrazuvzdornosti (Slabtester)

  • referenčná metóda podľa prEN 12390-9
  • maximálne 28 testovaných vzoriek
  • výsledky po 56 dňoch

 

  • Jednoduchá obsluha a údržba
  • komunikácia moderným farebným dotykovým diplejom
  • zhotovené z nerezovej ocele
  • Možnosť individuálneho programovania teplotných priebehov
  • Teplotný rozsah -22°C - +30°C

 

  • opcionálne záznam (protokolovanie) dát vstavaným loggerom na CF-kartu a ethernet rozhranie na vizualizáciu dát lubovolným web-browserom

Slabtester 


Mrazuvzdornosť - jedna z najdôležitejších vlastností betónu

Trvácnosť je vedľa pevnosti jedna z najdôležitejších vlastností betónu. Predovšetkým kombinovaný vplyv mrazu a posypových solí ovplyvňuje dodatočne túto vlastnosť. Mrazuvzdornosť je preto dôležitým kritériom testov stavebných hmôt a predovšetkým betónu.

Škody spôsobené kombinovaným pôsobením mrazu a solí sú vo veľkej miere ovplyvnené okrajovými podmienkami ako vlhkosťou a priebehom teplôt. Rozlišujú sa dva druhy poškodenia betónov: povrchové zvertanie a vnútorné poškodenie. Referenčná metóda ako aj obe alternatívne metódy navrhovanej európskej normy prEN 12390-9 sa zaoberajú práve popisom testovacích predpisov pre povrchové poškodenia. Norma pre vnútorné defekty je v príprave, uznávaná existujúca metóda je tzv. CIF-Test podľa odporúčania Rilem TC 176 IDC.
 

Testy mrazuvzdornosti betónových dlaždíc - referenčná metóda podľa prEN 12390-9

Táto metóda je určená na testy mrazuvzdornosti betónu pri súčasnom pôsobení demineralizovanej vody alebo alternatívne posypovích solí (3%-ný roztok NaCl). Rozmer vzorky je 150 x 150 x 50 mm, pričom táto je získaná z betónovej kocky rozmeru 50 x 150 x 150 mm. Rez (strana vzniknutá rezom) je testovacia plocha. Všetky strany vzorky okrem testovacej plochy musia byť chránené vrstvou elastickej gumy.Okraje gumovej vrstvy musia o 20 mm presahovať testovanú plochu (takto vznikne akási vanička) tak, aby táto bola pokrytá 3 mm vrstvou vody alebo roztoku NaCl.

Legenda:
1 - prekrytie gumovej vrstvy
2 - skúšaná plocha
3 - tesniaca gumová vrstva
4 - tesniace lepidlo
5 - testovaná vzorka
 
 

 

 

 

Všetky strany vzorky s výnimkou testovanej plochy sú tepelne izolované napr. polystyrénom. Polyetylénová fólia zabraňuje odparovaniu 3 mm vrstvy vody alebo NaCl.

Legenda:
1 - polyetylénová fólia
2 - tesniace lepidlo
3 - tesniaca gumová vrstva
4 - snímač teploty
5 - testovaná vzorka
6 - tepelná izolácia (polystyrén)
7 - testovacia kvapalina

 

 

Vzorky sú vystavené opakovaným cyklom zmrazovania a rozmrazovania. Cyklus trvá 24 hodín. po dosiahnutí predpísaného počtu cyklov sa určuje váha zvetraného materiálu. Výsleldná mrazuvzdornosť sa určuje po 56-tich cykloch.

Teplotny priebeh jedneho cyklu (tolerancne pasy)

Skúšobná komora

Skúšobná komora je vyrobená z nerezovej ocele. Umožňuje test až 28 vzoriek (štandardne dodámave rošty na umiestnenie 16 vzoriek).

Pre skúšobnú komoru bol vyvinutý špeciálny, inteligentný a samooptimalizačný regulátor. Meranie teploty v referenčnom bode softwarovo linearizovaným PT100.
Dodatočný teplotný senzor.

Ovládanie skúšobnej komory je zjednodušené veľkým, moderným Touch-Screen-displejom. Dialógy sú zrozumiteľným textom v nemeckom alebo anglickom jazyku.

Na požiadanie a za príplatok môže byť slabtester vybavený zapisovačom priebehov teplôt na CompactFlash kartu (na protokolovanie skúšky) a ethernet rozhraním na pripojenie do lokálnej počítačovej siete (alebo aj www). Takto vybavený slabtester je možné monitorovať a vyhodnocovať dáta z ľubovoľného PC v sieti. Taktiež je možná priama vizualizácia dát v programe Microsoft Excel.


 na začiatok stránky na koniec stránky 
 

Návod na obsluhu

Tu je možnosť stiahnuť si aktuálne návody na obsluhu:

(PDF: 982kB/56 stránok, minimálne Acrobat Reader 3.0)  nemecká verzia

(PDF: 685kB/41 stránok, minimálne Acrobat Reader 3.0)  anglická verzia
 

Technické údaje:


 

Cena:

Vypracujeme pre Vás individuálnu cenovú ponuku. Kontakt prosím na marian.duris (at) schleibinger.com

 

Posledná aktualizácia: 07.12.2004

 Súvisiace stránky a dokumenty:
  Stránka Freeze-thaw test comparison (anglicky, PDF: 132kB, Acrobat Reader od verzie 3.0)
 

© 2002-2004  E-Mail info@psh-mikro.sk