9. deň (oddychový), Bratislava


  Bratislava - Hlavné námestie
Hlavné námestie   

ďalej:  10. deň   Bratislava - Gabčíkovo - Bratislava 
naspäť:  

Čo je nové u Ďurišov vo Freisingu?   Tour de Donau - začiatok   K nemeckej verzii