Impressum

PSH-mikro je projektom ing. Petra Plesníka a ing. Mariana Ďuriša. Pre tých, čo chcú robiť s nami business naša živnostenská registrácia:

ing. Marian Ďuriš  P.S.H.
Krajné 268
916 16 Krajné
Tel: +421-(0)32-778 6193
e-mail: info@psh-mikro.sk
Internet: http://www.psh-mikro.sk
IČO: 17 667 364
DIČDPH: SK1029433493


Ochranné známky: Niektoré názvy firiem ako aj názvy produktov uvedených na týchto stránkach môžu byť registrovanými ochrannými značkami ich vlastníkov aj bez toho, aby sme na to výslovne upozornili.

Vyhlásenie o ochrane súkromia:
psh-mikro sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať Vaše súkromie. Naše web stránky sú štruktúrované tak, aby ste nás mohli navštíviť na webe bez nutnosti prezradiť svoju totožnosť alebo akékoľvek osobné údaje. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám osobné údaje (akékoľvek informácie, podľa ktorých sa dá identifikovať vaša osoba), buďte si istý, že budú použité iba s cieľom podporovať vás ako zákazníka.

Právne podmienky:

Odkazy mimo stránok www.psh-mikro.sk: V zmysle HTML (Hypertext Markup Language) ponúkame návštevníkom našich stránok odkazy na stránky mimo servera psh-mikro.sk. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tento web server. Tieto odkazy boli starostlivo vyberané a kontrolované. Internet je však médium s obrovskou dynamikou ale tiež extrémne krátkou dobou života. Ak zistíte, že niektoré odkazy na našich stránkach sú zastarané alebo inak nefunkčné, dajte nám prosím vedieť, aby sme zjednali nápravu.
Za obsahy stránok mimo servera psh-mikro.sk nepreberáme akúkoľvek zodpovednosť a výslovne sa od nich dištancujeme.
Ak sa rozhodnete navštíviť ktorýkoľvek z web serverov tretích strán, na ktoré tento server odkazuje, konáte tak výhradne na vlastné nebezpeeenstvo.O nás:

ing. Peter Plesník (1967)  absolvoval SPŠE v Starej Turej (1985) a následne EF STU v Bratislave,  odbor Technická kybernetika (1990). Po krátkom intermezzi v Datasystéme Bratislava pracoval ako učiteľ na SPŠE v Starej Turej, od augusta 2008 v SONY Nitra. Vo svojom voľnom čase sa venuje okrem projektu psh-mikro tiež nasledovnému:

ing. Marian Ďuriš  (1967) absolvoval SOUE v Starej Turej (1985) a následne EF STU v Bratislave,  odbor Mikroelektronika (1992). Už počas štúdia inicioval projekt psh-mikro. Od roku 1997 pracuje ako vývojár vo firme Schleibinger Geräte GmbH, Buchbach, Nemecko; od roku 2000 ako vedúci vývoja a projekt psh-mikro riadi na diaľku. Zaoberá sa predovšetkým návrhom precíznych meracích systémov, analógovou technikou, programovaním jednočipových mikroprocesorov a programovaním vo Visual Basic.  Jeho privátne stránky môžete navštíviť tu: