DISP-365 - displej skoro aj pre slepých!

  • extrémna svietivosť - vynikajúca čitateľnosť aj pri priamom slnečnom svetle
  • zobrazovanie času, dátumu a teploty
  • výška znaku 365mm
  • možnosť pripojenia prijímača časových značiek DCF77
  • ovládanie prostredníctvom bežného DO
  • regulácia jasu
  • modulová koncepcia
  • zálohovanie chodu aj pri výpadkoch sieťového napájania
  • integrovaný zdroj 230V
Pohlad na DISP-365 na poziarnej zbrojnici v Krajnom

Vysoká svietivosť - vynikajúca čitateľnosť

Digitálny displej Disp-365 je určený na zobrazovanie presného času, dátumu a meranie a zobrazovanie teploty v exteriéri. Nachádza široké využitie všade tam, kde je treba zaistiť presnú časovú informáciu dostupnú pre veľký okruh pozorovateľov ako napríklad železničné a autobusové stanice, štadióny, námestia. Svoje neoceniteľné miesto má v reklame ako dôležitý prvok fixujúci pozornosť okoloidúcich.

Ako svetelný zdroj sú použité moderné vysokosvietiace LED diódy, ktoré sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a nízkou spotrebou. Špeciálnym usporiadaním diód do niekoľkých radov sa dosahuje ešte lepšia čitateľnosť aj za priameho ožiarenia slnečným svetlom. Na korekciu kontrastu v nočných hodinách je displej vybavený automatickou reguláciou jasu.
Doba zobrazovania jednotlivých údajov je nastaviteľná v rozsahu 0-99 sekúnd.

K displeju sa pripája prijímač časových značiek DCF77. Displej je tak automaticky synchronizovaný s úradným etalónom presného času PTB Braunschweig/Nemecko.

Podrobný popis príjímača PDCF-01.

Všeobecný článok o technike príjmu DCF77 a zbierka zaujímavých linkov na túto tému.


Zálohovanie chodu hodín v prípade výpadku sieťového napájania, automatické prepínanie zimný/letný čas ako aj korekcia prestupných rokov minimalizujú nároky na obsluhu aj bez prijímača DCF.

Displej je koncipovaný na bezobslužnú prevádzku. Prípadné nastavenia sa prevádzajú prostredníctvom diaľkového infračerveného ovládania s dosahom ca. 20m. Na ochranu proti neoprávnenej manipulácii je nutné pred nastavovaním zadať číselný kód. Použitím diaľkového ovládania je možné prevádzať dodatočné nastavenia displeja pri jeho umiestnení do takej výšky, aby bola zabezpečená optimálna čitateľnosť pri súčasnej ochrane proti vandalizmu.

Modulová koncepcia umožňnuje zostavenie aj iných formátov zobrazenia. Displej dodávame aj ako stavebnicu.

Referenčná inštalácia:

Na autobusovom nástupišti v Krajnom, okr. Myjava je na budove požiarnej zbrojnice umiestnený prvý displej takejto konštrukcie. Prístroj pracuje nepretržite bez jedinej poruchy od jesene 1998.

 na začiatok stránky na koniec stránky 

Technické údaje:


Katalógový list DISP-365

 (pdf-formát, cca 179 kB; vyžaduje Acrobat Reader 4.x )


Ceny:

Kontaktujte nás ohľadom aktuálnych cien!


 Súvisiace stránky:
  Stránka Jednoduchá verzia spínacích hodín
  Stránka Spínacie hodiny s riadením linky podružných hodín
  Stránka Prijímač časových značiek DCF77
  Stránka Všeobecne o technike príjmu DCF77 a zbierka zaujímavých linkov na túto tému.
 

© 2002  E-Mail info@psh-mikro.sk