PSH-05linka

  • Jednoduchá obsluha, dve nastavovacie tlačítka
  • LC-Display, 1 x 16 znakov, jasná textová nápoveda v slovenskom jazyku
  • Možnosť pripojenia prijímača časových značiek DCF77
  • 55 spínacích časov v dvoch rozvrhoch
  • Možnosť odlišného spínania v rôznych dňoch
  • Reléový výstup 8A/250V
  • výstup polarizovaných impulzov (24V/1A)
  • automatické dostavenie linky po výpadku sieťového napájania ako aj pri zmene zimný/letý čas
  • Zálohovanie chodu hodín aj pri výpadkoch sieťového napájania
  • Integrovaný zdroj 230V
Celkový pohlad na PSH-05 (bez ochranného plexisklového krytu)

Základné funkcie prístroja

Generovanie spínacieho signálu

Štandardne je zabudovaný program na generovanie spínacieho signálu počas pracovných dní (napríklad pre riadenie  zvukovej signalizácie v školách alebo továrňach). Do pamäte nezávislej na výpadkoch napájacieho napätia sa uložia počiatočné časy generovania spínacích signálov. Dĺžka generovaného signálu-zvonenia je pre všetky zadané časy rovnaká a dá sa nastaviť v rozsahu 1 - 99 sek.

Princíp generovania spínacích impulzov


Užívateľ má k dispozícii možnosť zostavenia dvoch programov spínania do tzv. rozvrhov a v prípade potreby medzi nimi jednoducho prepínať.
ROZVRH 1 (napríklad pre uloženie rozvrhu normálneho vyučovania)
ROZVRH 2 (napríklad pre uloženie rozvrhu skráteného vyučovania)
Súčasne je možné spínanie len podľa jedného z oboch rozvrhov.
Pre každý nastavovaný spínací čas sa ešte dodatočne určuje, v ktorých pracovných dňoch má byť tento aktívny. Tak sa dá nastaviť v rámci jedného rozvrhu rôzny program spínania pre jednotlivé pracovné dni. V praxi to znamená možnosť zostavenia takých dvoch týždenných rozvrhov, ktorých denné programy (rozvrhy) sa môžu pre ten ktorý deň líšiť.
Napájací zdroj signálneho okruhu može byť buď zabudovaný priamo v skrinke spínacích hodín (napájanie max. 4 zvončekov), v prípade väčšieho počtu zvončekov použitý externý zdroj NZ-05S alebo sa dá často využiť napájací zdroj z predchádzajúceho technického riešenia. Výstupný signál je istený tavnou poistkou.

 na začiatok stránky na koniec stránky 

Impulzné riadenie linky podružných hodín

V tejto verzii je tiež štandardne zabudovaný program na generovanie riadiacich polarizovaných minútových impulzov, ktorých tvar je znázornený na nasledovnom obrázku.

Princíp generovania polarizovaných impulzov na riadenie linky podruzných hodín


Spínacie hodiny kontrolujú výstupné napätie na linke. Pri výpadku sieťového napájania spínacích hodín alebo pri výpadku napájania linky je generovanie riadiacich impulzov pozastavené. Prístroj si zapamätá údaj hodín linky v okamihu výpadku napájania linky a po jeho obnovení automaticky dostaví hodiny linky na platný reálny čas. Prístroj tiež automaticky prevádza prestavenie linky pri zmenách zimný/letný čas.
Napájací zdroj linky (štandardne 24V/1A) je zabudovaný priamo v skrinke prístroja. Výstupný signál  je istený tavnými poistakami.

Nastavenie času

V prípade pripojeného prijímača časových značiek DCF77 sú  spínacie hodiny PSH-05 synchronizované s úradným etalónom presného času PTB Braunschweig/Nemecko.  Okrem nastavenia spínacích časov sa tým vylúči akákoľvek obsluha spínacích hodín.

Podrobný popis príjímača PDCF-01.

Všeobecný článok o technike príjmu DCF77 a zbierka zaujímavých linkov na túto tému.

Zálohovanie chodu hodín v prípade výpadku sieťového napájania, automatické prepínanie zimný/letný čas ako aj korekcia prestupných rokov minimalizujú nároky na obsluhu aj bez prijímača DCF.

Napríklad v procedúre nastavenia reálneho času sa na displeji zobrazí:

Príklad nastavenia reálneho casu


Tlačítkom SET nastavíme reálny čas a tlačítkom MODE následne spustíme chod hodín.

 na začiatok stránky na koniec stránky 

Nastavenie spínacích časov

Podobne ako nastavenie času je aj nastavovanie (programovanie) spínacích časov-zvonení veľmi jednoduché.
Príklad rozvrhu spínania s programom zhodným pre dni pondelok-štvrtok a odlišným pre piatok v tvare, v akom sa zapisuje do pamäte je zapísaný v nasledovnej tabuľke:

1. 08:00 Po Ut S Š -
2. 08:45 Po Ut S Š -
3. 08:55 Po Ut S Š -
4. 09:40 Po Ut S Š -
5. 09:50 Po Ut S Š -
6. 10:35 Po Ut S Š -
7. 10:55 Po Ut S Š -
8. 11:40 Po Ut S Š -
9. 11:50 Po Ut S Š -
10. 12:35 Po Ut S Š -
11. 12:45 Po Ut S Š -
12. 13:30 Po Ut S Š -
13. 13:40 Po Ut S Š -
14. 14:25 Po Ut S Š -
15. 07:45 - - - - Pi
16. 08:30 - - - - Pi
17. 08:40 - - - - Pi
18. 09:25 - - - - Pi
19. 09:35 - - - - Pi
20. 10:20 - - - - Pi
21. 10:35 - - - - Pi
22. 11:20 - - - - Pi
23. 11:30 - - - - Pi
24. 12:15 - - - - Pi
25. 12:25 - - - - Pi
26. 13:10 - - - - Pi
27. 13:20 - - - - Pi
27. 14:05 - - - - Pi

Okrem času zopnutia sa nastavujú aj pracovné dni pre ktoré má byť nastavovaný čas platný.
Pre ilustráciu: prvý nastavovaný čas generovania spínacieho signálu z predchádzajúcej tabuľky je na displeji prezentovaný v tvare:

Príklad nastavnenia casu zopnutia v dnoch pondelok-stvrtok


Všetky údaje spínacích časov oboch rozvrhov sú v pamäti prístroja zachované aj po prípadnom výpadku napájania.
Dĺžku generovaného signálu (zvonenia) môže užívateľ taktiež sám kedykoľvek meniť v rozsahu 1-99 sekúnd.Návod na obsluhu:

Tu je možnosť stiahnuť si aktuálny návod na obsluhu:

(pdf-formát, cca 232 kB; vyžaduje Acrobat Reader 4.x )

(doc-formát, cca 93 kB; vyžaduje MS Word od verzie 95)

 na začiatok stránky na koniec stránky 

Technické údaje:Cena:

Spínacie hodiny PSH-05linka stoja len 8.500,- Sk bez DPH (10.115 Sk vrátane 19%-nej DPH).
* Spínacie hodiny PSH-05linka stoja len 282,- € bez DPH (336 € vrátane 19%-nej DPH).

Cena sa rozumie vrátane zdroja linky +24V, návodu na obsluhu, montážneho materiálu a jednoročnej záruky.
V cene nie je obsiahnutý zdroj signálu, montáž, doprava resp. poštovné.

* 1€ = 30,126 Sk

 Súvisiace stránky na www.psh-mikro.sk:
  Stránka Jednoduchá verzia spínacích hodín
  Stránka Spínacie hodiny na riadenie kostolných zvonov
  Stránka Prijímač časových značiek DCF77
  Stránka Všeobecne o technike príjmu DCF77 a zbierka zaujímavých linkov na túto tému.
 

© 2002-2008 psh-mikro
Posledná aktualizácia: 24.09.2008,  Marian Ďuriš