PSH05 a prijímač časových značiek - záruka presného chodu!

  • jednoduché pripojenie
  • vysoká citlivosť
  • nástenný držiak
  • možnosť natáčania o 360°
Celkový pohlad na prijimac casovych znaciek PDCF-01 (bez drziaka)   

Popis prijímača

Prijímač PDCF-01 prijíma signál DCF na frekvenci 77,5 kHz a demoduláciou získava z neho minútové značky. Je určený na pripojenie k spínacím hodinám PSH-05 a displejom PSH-DISP_100, PSH-DISP_57, PSH-DISP_365 ale aj na použite vo vašej aplikácii.

Technológia riadenia hodín rádiovým signálom je v strednej Európe založená na príjme dlhovlnného signálu DCF 77 (frekvencia 77,5 kHz). V okruhu do 1.500 km od vysielača, ktorý je umiestnený v Mainflingene pri Frankfurte nad Mohanom (SRN) a šíri úradný stredoeurópsky alebo stredoeurópsky letný čas Spolkovej republiky Nemecko je možné prostredníctvom dlhovlnnej feritovej antény získať DCF signál o priemernej intenzite 100µV/m.

mapka pokrytia signálom DCF77

Vysielač je riadený céziovými atómovými hodinami "Physikalisch Technischen Bundesanstalt" v Braunschweigu a vysiela do sekundových impulzov zakódovaný aktuálny čas, dátum a deň v týždni. Kompletná časová informácia je prenesená v priebehu jednej minúty. Príjem tohto signálu je bezplatný a nepodlieha ohlasovacej povinnosti.

Prijímač je nutné umiestniť na také miesto, aby bol zaručený optimálny príjem signálu a so spínacími hodinami je prepojený špeciálnym káblom.

Ako pri každom rozhlasovom prijímači je príjem závislý na mieste príjmu a vzdialenosti od vysielača.
V súčasnosti je použitím moderných vysokocitlivých integrovaných prijímačov zabezpečený bezproblémový príjem prakticky na celom území Slovenskej republiky. Vzhľadom na okrajovú polohu nášho územia k vysielaču môžu sa však vplyvom osobitých miestnych podmienok vyskytnúť v niektorých lokalitách problémy s príjmom časovej informácie.

Viac o technike skrývajúcej sa pod pojmom DCF77 ako aj zbierku zaujímavých linkov na túto tému sa dozviete tu.


 na začiatok stránky na koniec stránky 

Technické údaje:


Cena:

Prijímač časových značiek PDCF-01 stojí len 2.100,- Sk bez DPH (2.499 Sk vrátane 19%-nej DPH)

* Prijímač časových značiek PDCF-01 stojí len 70,- € bez DPH (82,95 € vrátane 19%-nej DPH).

Cena sa rozumie vrátane návodu na obsluhu, montážneho materiálu, kábla 3m a jednoročnej záruky.
V cene nie je obsiahnutá montáž, doprava resp. poštovné.

* 1€ = 30,126 Sk

 
 Súvisiace stránky na www.psh-mikro.sk:
  Stránka Jednoduchá verzia spínacích hodín
  Stránka Spínacie hodiny s riadením linky podružných hodín
  Stránka Spínacie hodiny na riadenie kostolných zvonov
  Stránka Všeobecne o technike príjmu DCF77 a zbierka zaujímavých linkov na túto tému.
 

© 2002-2008 psh-mikro
Posledná aktualizácia: 24.09.2008,  Marian Ďuriš