PSH-05zvony

  • Jednoduchá obsluha, dve nastavovacie tlačítka
  • LC-Display, 1 x 16 znakov, jasná textová nápoveda v slovenskom jazyku
  • Možnosť pripojenia prijímača časových značiek DCF77
  • 32 spínacích časov
  • 10 programov
  • 3x reléový výstup 8A/250V
  • Zálohovanie chodu hodín aj pri výpadkoch sieťového napájania
  • Integrovaný zdroj 230V
Celkový pohlad na PSH-05 (bez ochranného plexisklového krytu)

Základné funkcie prístroja

Generovanie spínacieho signálu

Do pamäte nezávislej na napájacom napätí sa uložia počiatočné časy generovania spínacích signálov. Dĺžka signálu pre jednotlivé zvony sa dá nastavovať vo rozsahu 0 až 21 minút s rozlíšením 5 sekúnd prostredníctvom voľby zvoniaceho programu (P1 až P10).Príklad generovania signálov

Pre každý nastavovaný počiatočný čas zopnutia sa ešte určuje, v ktorých dňoch týždňa má byť tento aktívny. Tak sa dá nastaviť rôzne zvonenie napríklad pondelok až piatok a iné sobotu a iné v nedeľu.
Signály sú k dispozícii na výstupoch označených VÝSTUP 1 až VÝSTUP 3 a sú istené tavnou poistkou.
 

 na začiatok stránky na koniec stránky 

Nastavenie času

V prípade pripojeného prijímača časových značiek DCF77 sú  spínacie hodiny PSH-05 synchronizované s úradným etalónom presného času PTB Braunschweig/Nemecko.  Okrem nastavenia spínacích časov sa tým vylúči akákoľvek obsluha spínacích hodín.

Podrobný popis príjímača PDCF-01.

Všeobecný článok o technike príjmu DCF77 a zbierka zaujímavých linkov na túto tému.

Zálohovanie chodu hodín v prípade výpadku sieťového napájania, automatické prepínanie zimný/letný čas ako aj korekcia prestupných rokov minimalizujú nároky na obsluhu aj bez prijímača DCF.

Napríklad v procedúre nastavenia reálneho času sa na displeji zobrazí:

Príklad nastavenia reálneho casu


Tlačítkom SET nastavíme reálny čas a tlačítkom MODE následne spustíme chod hodín.

 na začiatok stránky na koniec stránky 

Návod na obsluhu:

Tu je možnosť stiahnuť si aktuálny návod na obsluhu:

(pdf-formát, cca 297 kB; vyžaduje Acrobat Reader 4.x )

 

 na začiatok stránky na koniec stránky 

Technické údaje:


Cena:

Spínacie hodiny PSH-05zvon stoja len 10.000,- Sk bez DPH (11.900 Sk vrátane 19%-nej DPH).

* Spínacie hodiny PSH-05zvon stoja len 332,- € bez DPH (395 € vrátane 19%-nej DPH).

Cena sa rozumie vrátane návodu na obsluhu, montážneho materiálu a dvojročnej záruky.
V cene nie je obsiahnutý zdroj signálu, montáž, doprava resp. poštovné.

* 1€ = 30,126 Sk Súvisiace stránky na www.psh-mikro.sk:
  Stránka Jednoduchá verzia spínacích hodín
  Stránka Spínacie hodiny s riadením linky podružných hodín
  Stránka Prijímač časových značiek DCF77
  Stránka Všeobecne o technike príjmu DCF77 a zbierka zaujímavých linkov na túto tému.
 

© 2004-2008 psh-mikro
Posledná aktualizácia: 24.09.2008,  Marian Ďuriš