PSH-05mini

  • Jednoduchá obsluha, dve nastavovacie tlačítka
  • LC-Display, 1 x 16 znakov, jasná textová nápoveda v slovenskom jazyku
  • Možnosť pripojenia prijímača časových značiek DCF77
  • 55 spínacích časov v dvoch rozvrhoch
  • Možnosť odlišného spínania v rôznych dňoch
  • Reléový výstup 8A/250V
  • Zálohovanie chodu hodín aj pri výpadkoch sieťového napájania
  • Integrovaný zdroj 230V
Celkový pohlad na PSH-05 (bez ochranného plexisklového krytu)

Základné funkcie prístroja

Generovanie spínacieho signálu

Štandardne je zabudovaný program na generovanie spínacieho signálu počas pracovných dní (napríklad pre riadenie  zvukovej signalizácie v školách alebo továrňach). Do pamäte nezávislej na výpadkoch napájacieho napätia sa uložia počiatočné časy generovania spínacích signálov. Dĺžka generovaného signálu-zvonenia je pre všetky zadané časy rovnaká a dá sa nastaviť v rozsahu 1 - 99 sek.

Princíp generovania spínacích impulzov


Užívateľ má k dispozícii možnosť zostavenia dvoch programov spínania do tzv. rozvrhov a v prípade potreby medzi nimi jednoducho prepínať.
ROZVRH 1 (napríklad pre uloženie rozvrhu normálneho vyučovania)
ROZVRH 2 (napríklad pre uloženie rozvrhu skráteného vyučovania)
Súčasne je možné spínanie len podľa jedného z oboch rozvrhov.
Pre každý nastavovaný spínací čas sa ešte dodatočne určuje, v ktorých pracovných dňoch má byť tento aktívny. Tak sa dá nastaviť v rámci jedného rozvrhu rôzny program spínania pre jednotlivé pracovné dni. V praxi to znamená možnosť zostavenia takých dvoch týždenných rozvrhov, ktorých denné programy (rozvrhy) sa môžu pre ten ktorý deň líšiť.
Napájací zdroj signálneho okruhu može byť buď zabudovaný priamo v skrinke spínacích hodín (napájanie max. 4 zvončekov), v prípade väčšieho počtu zvončekov použitý externý zdroj NZ-05S alebo sa dá často využiť napájací zdroj z predchádzajúceho technického riešenia. Výstupný signál je istený tavnou poistkou.

 na začiatok stránky na koniec stránky 

Nastavenie času

V prípade pripojeného prijímača časových značiek DCF77 sú  spínacie hodiny PSH-05 synchronizované s úradným etalónom presného času PTB Braunschweig/Nemecko.  Okrem nastavenia spínacích časov sa tým vylúči akákoľvek obsluha spínacích hodín.

Podrobný popis príjímača PDCF-01.

Všeobecný článok o technike príjmu DCF77 a zbierka zaujímavých linkov na túto tému.

Zálohovanie chodu hodín v prípade výpadku sieťového napájania, automatické prepínanie zimný/letný čas ako aj korekcia prestupných rokov minimalizujú nároky na obsluhu aj bez prijímača DCF.

Napríklad v procedúre nastavenia reálneho času sa na displeji zobrazí:


Príklad nastavenia reálneho casu


Tlačítkom SET nastavíme reálny čas a tlačítkom MODE následne spustíme chod hodín.


Nastavenie spínacích časov

Podobne ako nastavenie času je aj nastavovanie (programovanie) spínacích časov-zvonení veľmi jednoduché.
Príklad rozvrhu spínania s programom zhodným pre dni pondelok-štvrtok a odlišným pre piatok v tvare, v akom sa zapisuje do pamäte je zapísaný v nasledovnej tabuľke:1. 08:00 Po Ut S Š -
2. 08:45 Po Ut S Š -
3. 08:55 Po Ut S Š -
4. 09:40 Po Ut S Š -
5. 09:50 Po Ut S Š -
6. 10:35 Po Ut S Š -
7. 10:55 Po Ut S Š -
8. 11:40 Po Ut S Š -
9. 11:50 Po Ut S Š -
10. 12:35 Po Ut S Š -
11. 12:45 Po Ut S Š -
12. 13:30 Po Ut S Š -
13. 13:40 Po Ut S Š -
14. 14:25 Po Ut S Š -
15. 07:45 - - - - Pi
16. 08:30 - - - - Pi
17. 08:40 - - - - Pi
18. 09:25 - - - - Pi
19. 09:35 - - - - Pi
20. 10:20 - - - - Pi
21. 10:35 - - - - Pi
22. 11:20 - - - - Pi
23. 11:30 - - - - Pi
24. 12:15 - - - - Pi
25. 12:25 - - - - Pi
26. 13:10 - - - - Pi
27. 13:20 - - - - Pi
27. 14:05 - - - - Pi


Okrem času zopnutia sa nastavujú aj pracovné dni pre ktoré má byť nastavovaný čas platný.
Pre ilustráciu: prvý nastavovaný čas generovania spínacieho signálu z predchádzajúcej tabuľky je na displeji prezentovaný v tvare:


Príklad nastavnenia casu zopnutia v dnoch pondelok-stvrtok


Všetky údaje spínacích časov oboch rozvrhov sú v pamäti prístroja zachované aj po prípadnom výpadku napájania.
Dĺžku generovaného signálu (zvonenia) môže užívateľ taktiež sám kedykoľvek meniť v rozsahu 1-99 sekúnd.


Návod na obsluhu

Tu je možnosť stiahnuť si aktuálny návod na obsluhu:

(pdf-formát, cca 232 kB; vyžaduje Acrobat Reader 4.x )

(doc-formát, cca 93 kB; vyžaduje MS Word od verzie 95) na začiatok stránky na koniec stránky 

Technické údaje:

Cena:

Spínacie hodiny PSH-05mini stoja len 6.500,- Sk bez DPH (7.735 Sk vrátane 19%-nej DPH).
* Spínacie hodiny PSH-05mini stoja len 216,- € bez DPH (257 € vrátane 19%-nej DPH). 

Cena sa rozumie vrátane návodu na obsluhu, montážneho materiálu a jednoročnej záruky.
V cene nie je obsiahnutý zdroj signálu, montáž, doprava resp. poštovné.


* 1€ = 30,126 Sk Súvisiace stránky na www-psh-mikro.sk:
  Stránka Spínacie hodiny s riadením linky podružných hodín
  Stránka Spínacie hodiny na riadenie kostolných zvonov
  Stránka Prijímač časových značiek DCF77
  Stránka Všeobecne o technike príjmu DCF77 a zbierka zaujímavých linkov na túto tému.
 

© 2002-2008 psh-mikro
Posledná aktualizácia: 24.09.2008,  Marian Ďuriš